همواره تویی

شب ها که سکوت است و سکوت
 است و سیاهی
 آوای تو می خواندم از لابتناهی
 آوای تو می آردم از شوق به پرواز
 شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی
 امواج نوای تو به من می رسد از دور
 دریایی و من تشنه مهر تو چو ماهی
 وین شعله که با هر نفسم می جهد از جان
 خوش می دهد از گرمی این شوق گواهی
 دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست
 من سرخوشم از لذت این چشم به راهی
 ای عشق تو را دارم و دارای جهانم
 همواره تویی هرچه
 تو گویی و تو خواهی

/ 0 نظر / 20 بازدید