تاریک

چه جای ماه
 که حتی شعاع فانوسی
 درین سیاهی جاوید کورسو نزند
 به جز طنین قدمهای گزمه سرمست
 صدای پای کسی
 سکوت مرتعش شهر را نمی شکند
 به هیچ کوی و گذر
 صدای خنده مستانه ای نمی پیچد
 کجا رها کنم این بار غم که بر دوش است ؟
 چراغ میکده آفتاب خاموش است

/ 0 نظر / 21 بازدید